Text-Bild-Ansicht Band 33

Bild:
<< vorherige Seite

Spargel in England.

Man hält es in England für etwas Außerordentliches, 60 Stük Spargel auf dem Markte gesehen zu haben, die etwas über 7 Pfd. wogen, und verkündete es in allen Zeitungen. Von unsern Nürnbergern sahen wir 7 auf Ein Pfd.

Neueste Niederländische polytechnische Litteratur.

 • Tables des Carrés et des Cubes, ainsi que de leurs racines respectives pour tous les nombres, depuis 1 jusquà 1,000,000, ou nouvelle méthode pour obtenir très facilement, à l'aide d'une division, les racines carrées et cubiques jusqu'à un Million. Par J. B. Beyens. Gand. 1827. ch. Houdin.
 • Beschryving van een Ontwerp van Sluizen met gekoppelde Deuren, welke by alle Waterstanden geheel of gedeeltelyk geopend eu wederom gesloten kunnen worden; door C. Alewyn. 8. Brussel, 1824. 32 S.
 • Over het zaaijen van Koolzaad en andere veldgewassen op rijen, met de afbeeldingen van werktuigen, welke hiertoe in de provincien Groningen en Vriesland worden gebruikt; door Dr. A. Nieman, Direeteur van's Ryks Veeartsenyschool etc. Groningen. 1827. By R. J. Schierbeck. 63 S. (Ein sehr wichtiges Werk, das eine deutsche Uebersezung wohl verdiente, oder wenigstens einen guten Auszug in einer ökonomischen Zeitschrift.)
 • Eerste gronden der Meetkunst. Door Jac. de Gelder. s' Gravenhage. 1827. van Cleef.
 • Beknopte Beschryving van Werktuigen ter verificatie van inhoudsmaten vor drooge waren, en Proefnemingen ter vinding van een geschikt mengsel van Tin voor vochtmaten; door A. L. Wichters en J. Kuyper. 8. Groningen. 1827. by Oomkens.
 • Essai de physique élémentaire pour les écoles primaires; par Ferd. Rouveroy. 8. Liége. 1828. chez Latour.
 • Verhandelingen over den Honigdauw, door Hr. Ponse. Middelburg. 1827. b. van Benthem.
 • Staat van den Landbouw in het Koningryk der Nederlanden, gedurende het jaar 1826, opgemakt door J. Kops. 1827. s' Gravenhage. 1828. Van Weelden.
 • Jaarboekje over 1828, uitgegeben op last van Z. M. den Koning. s' Gravenhage. 1828. Van Weelden.
 • Handleiding tot het teekenen van Land-Zee-en Hemelkaarten, naar T. J. Mayer door Lemans. Amsterdam. 1827. b. Portielje.
 • Verhandeling; inhoudende eene Beschryving van de Hennepstedt in Nederland, en eene annwyzing van haar nut in den Landbouw en andere bedryren. Door H. C. van Hall. Te Groningen. 1828. by Oomkens. (Verdiente eine deutsche Uebersezung.)
 • Handleiding, om op verschillende Wyzen de breedte buiten den Middag of Meridiaan te vinden, door Waarnemingen aan de Zon of starren, door A. C. Hazelwinkel. 8. Groningen. 1827. b. Schierbeck. 66 S. 6 Taf.
 • Nouvelle méthode pour calculer la latítude par deux hauteurs du soleil, prises hors du Méridien. Par R. Lobatto. 8. Bruxelles. 1828. ch. Tarlier. 24 S. 1 Taf.
 • Vernieuwde uitgave van Douwes Zeemanstafelen of Grondbeginselen der dadelyke Zeevartkunde; door J. Swart. Amsterdam. b. Wed. Hulst van Keulen.
 • Leerbock der Scheikunde; door F. van Catz Smallenburg. 1827. Leyden. b. Honkoop.